Monográfico de gravado en relevo

miércoles, 27 de abril de 2016 Rosa García 0 Comments

Estés son alguns dos primeiros retratos e autorretratos que fixeron os meus alumnos/as do monográfico, utilizaron matrices de linóleo a unha tinta e aportaron cor coa técnica de China Colé.

0 comentarios :